Ammunition

 
 
 

Hotline: +421 917 961 386 (Mon - Fri 7:00 - 16:00)

 
 
Deal of the Day
20.04.2020Time left:
 
 
Reklamné okno
 
 
Prečo nakúpiť u nás?

darčeky k nákupui

Gift to buy

 

Vernostný program

Fidelity programme

 

Zľavový kupón

Discount coupon

Register and get 5% discount

Máte otázky

Do you have a question?

Do not hesitate to contact us

 
 
 
 
Price level
Manufacturers
Filter products by manufacturers
Availability
Filter by product availability
 
 
Important Information
 
 


Ammunition

Order:
Display #:

 
Na stránke AFG.sk nájdete aj BB broky, kal.4,5 mm, 500 ks, Umarex. Prezrite si našu širokú ponuku!
Availability
In Stock: 8
Usually ships in: in stock
DB125
2,60€ 2,17€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
You can also find Pellets Gamo Match, 500 pcs, cal. 4,5 mm on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 1
Usually ships in: temporarily unavailable
DB219
3,80€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
You can also find Pellets HN Spike, cal. 4,5 mm, 400 pcs on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 29
Usually ships in: in stock
DB198
4,80€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
Flobert cartridge with rimfire 4 mm.
Availability
In Stock: 254
Usually ships in: in stock
FN002
21,74€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
Flobert cartridge 6mm ME
Availability
In Stock: 24
Usually ships in: in stock
FN001
14,40€ 12,80€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
Christmas gift
Na stránke AFG.sk nájdete aj Flobertkový náboj RWS 4 mm ME 100 ks, guľatý dlhý. Prezrite si našu širokú ponuku!
Availability
In Stock: 83
Usually ships in: in stock
FN009
29,00€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
Na stránke AFG.sk nájdete aj Guľový náboj Fiocchi .357 Mag. FMJTC/9.2 g/142 grs /50 ks. Prezrite si našu širokú ponuku!
Availability
In Stock: 4
Usually ships in: in stock
GS008
19,90€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
You can also find Ball cartridge, cal. 30-06 Springfield 180 gr. SP/20 pcs on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 39
Usually ships in: in stock
GS027
20,40€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
You can also find Ball cartridge, cal. 30-30. Winchester 150 gr. FSP/20 pcs on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 50
Usually ships in: in stock
GS026
19,00€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
You can also find Ball cartridge, cal. 357 Magnum 158 gr. SJFP/50 pcs on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 20
Usually ships in: in stock
GS032
21,60€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
You can also find Ball cartridge, cal. 38 Special 158 gr. SJFP/50 pcs on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 19
Usually ships in: in stock
GS031
19,10€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
You can also find Ball cartridge, cal. 45 Auto 200 gr. FMJ/50 pcs on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 19
Usually ships in: in stock
GS030
21,60€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
zbrane
You can also find Ball cartridge, cal. 7,62 mm Tokarev 85 gr. FMJ, 50 pcs on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 20
Usually ships in: in stock
GS028
19,10€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
You can also find Ball cartridge, cal. 9 mm Luger 115 gr. FMJ/50 pcs on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 24
Usually ships in: in stock
GS029
13,90€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
You can also find Butcher cartridge 9 x 27 mm TEMPO st.6, 50 pcs on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 8
Usually ships in: in stock
PN029
11,99€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
You can also find Percussion bullet, cal. 44 - 45 - 457/11,61 mm on AFG-defense.eu. Check out our wide offer.
Availability
In Stock: 12
Usually ships in: in stock
PZD005
2,90€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
Na stránke AFG.sk nájdete aj Plynové náboje CN pištoľ Wadie 9 mm, 220 mg. Prezrite si našu širokú ponuku!
Availability
In Stock: 366
Usually ships in: in stock
PN018
7,80€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
Gas cartridge CS – revolver, caliber 9 mm with the CS active substance.
Availability
In Stock: 811
Usually ships in: in stock
PN001
7,72€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
Gas cartridge OC – pistol, caliber 9 mm, Wadie 120 mg
Availability
In Stock: 146
Usually ships in: in stock
PN011
8,99€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
Gas cartridge OC - revolver Wadie, 9 mm 120 mg.
Availability
In Stock: 127
Usually ships in: in stock
PN010
9,65€
Sorry, product is forbidden to sell in your country.
 
 

In the category Ammunition we offer cartridges: gas, blank and slaughter bullets, as well as expansion and ball bullets designed for various types of weapons that can be found on our website. They are products from manufacturers Wadie, Sellier & Bellot, Umarex.

 
 

nábojeStrelivo

Strelivo sú všetky bojové prostriedky, ktoré využívajú vlastnosti výbušnín a pyrotechnických zložiek, predovšetkým ich energie, a to buď priamo na vyvolanie žiaduceho účinku (ničenie) alebo nepriamo – pre dopravu prostriedku na cieľ.

 

Strelivo je v zmysle zákona o strelných zbraniach a strelivu súhrne označenie nábojov, nábojek a striel do strelných zbraní.

 

Strelivo - rozlišujeme tieto druhy:

Prebíjané strelivo 

– strelivo, ktoré využíva už použité nábojnice.

 

Skušobné strelivo 

– strelivo určené pre úradné preskúšanie zbraní podľa úradného predpisu.

 

Munícia

– súhrne označenie pre strelivo, ručné granáty, letecké pumy, nálože, torpéda...

 

Vojenská munícia

– munícia, vrátane streliva, určená k vedeniu námornej, leteckej alebo   pozemnej vojny, pokiaľ nie je certifikovaná aj pre civilný sektor.

 

Strela

– predmet vystrelený zo strelnej zbrane určený k zasiahnutiu cieľa alebo k vyvolaniu iného efektu.

 

Jednotná strela

– teleso, určené k zasiahnutiu cieľa alebo vyvolaniu iného efektu, ktoré sa po opustení hlavne nerozdelí.

 

Hromadná strela

– teleso alebo látka v pevnom skupenstve, kvapalnom alebo plynnom,  

určené k zasiahnutiu cieľa alebo vyvolaniu iného efektu, ktoré sa po opustení hlavne rozdelí.

– najčastejšie sa jedná o muníciu do brokových zbraní alebo húfnic

 

Priebojná strela 

– strela, ktorej jadro alebo celá strela je tvorená tvrdým materiálom.

 

Výbušná strela

– zložená plášťová strela obsahujúca výbušnú zložku, ktorá po náraze exploduje.

 

Zápalná strela

– zložená plášťová strela obsahujúca zápalnú zložku, ktorá sa v styku so vzduchom alebo po náraze vznieti.

 

Šoková strela

– jednotná strela, so špičkou v tvare zrezaného kužeľa, ktorý je na vrchole vybavený otvorenou valcovou dutinou, do ktorej zasahuje časť oloveného jadra v tvare zrezaného kužeľa, plášť je na okrajoch pozdĺžne narezaný.

 

Náboj

– celok určený k nabíjaniu palnej zbrane, signálnej zbrane alebo zvláštnej zbrane,

– skladá sa z nábojnice, zápalky alebo zápalnej zložky, prachovej náplne a strely.

 

Nábojka

– celok určený k nabíjaniu expanznej zbrane, expanzného prístroja alebo zvláštnej  zbrane,

–  skladá sa z nábojnice , zápalky alebo zápalnej zložky,  môže obsahovať prachovú náplň  granule alebo chemickú dráždivú látku.  

 

Znehodnotené strelivo a munícia

– strelivo, ktoré bolo nenávratne znehodnotené a teda už nemôže vykonávať svoju pôvodnú funkciu

– toto znehodnotenie musí byť vykonané podľa zákona a špeciálnych predpisov

 

Rez streliva a munície

– vytvorený pre školiace a výcvikové účely s odkrytou časťou alebo celkom vnútorných náplní

– vytvorený podľa špeciálnych predpisov a podliehajúci zákonu

 

Delaborované strelivo a munícia

– zbavené výbušnín a všetkých aktívnych náplní bez konkrétneho označenia

 

Maketa streliva a munície

– strelivo je tvarovo zhodné s reálnym, avšak môže byť vyrobené aj z neštandardných materiálov, bez účinnej náplne a výbušnín

– je určené prednostne pre civilné a vojenské školenia

 

Cvičné strelivo

– určené na nácvik streľby za pomoci akustických a svetelných efektov

 

 

Historický vývoj streliva pre ručné zbrane

Strelivo svoju históriu predovkami

Vzhľadom na to, že prvé strelné zbrane boli predovky, je jasné ako sa munícia dostávala do hlavne. Jednalo sa o veľmi zložitý spôsob nabíjania, pri ktorom bolo treba dodržať niekoľko krokov. Pri nabíjaní sa najskôr nasypalo do hlavne odmerané množstvo prachu, ktoré sa natlačilo nabijakom. Nasledovala samotná strela, ktorá pokiaľ bola olovená sa nabijakom jemne roztlačila a vďaka tomu sa v hlavni utesnila. Po zmene striel na oceľové alebo z iných materiálov sa na utesnenie začal používať prídavný materiál ako koža alebo textil.

 

Nasledovalo nasypanie ďalšej dávky prachu na panvičku, ktorá bola umiestnená z vonkajšej strany hlavne. Po zapálení prachu na panvičke sa zapálil vďaka plameňu aj prach v hlavni a vďaka tomu prišlo k samotnému výstrelu. Pri opise tohto postupu je jasná jeho zdĺhavosť. Ani trénovaný vojak nedokázal v priebehu minúty vystreliť viac ako tri krát.

 

Zjednodušenie priniesli vopred pripravené dávky

Na zjednodušenie sa začali využívať vopred pripravené dávky prachu spolu s guľkou, ktoré si strelci nosili zvlášť pripravené a odmerané v papierových balíčkoch. Vďaka tomu po roztrhnutí sa nasypala časť prachu na panvičku a zvyšok sa nabil spolu s guľkou do hlavne. Toto bol jeden z prvých spôsobov na zrýchlenie streľby.

 

Veľkým krokom vpred bolo takzvané zavedenie perkusnej zápalky v prvej polovici 19. storočia. Hoci to príliš nezrýchlilo samotné nabíjanie, ale strelivo a aj samotná zbraň bola vďaka tomu menej citlivá na počasie a vlhkosť prostredia.

 

Ihlovka znamenala veľký krok pre vývoj streliva

Jednotný náboj sa prvý krát začal využívať v takzvaných ihlovkách. Jednalo sa o jedny z prvých zozadu nabíjaných zbraní. Náboj je pri týchto zbraniach tvorený prachovou náplňou, strelou a zápalkou v papierovom obale. Zápalka je umiestnená v dne strely a je citlivá na nápich. Záver týchto zbraní bol tvorený ihlou, ktorá prepichla zápalku a takto spustila samotný výstrel.

 

Zavedenie ihloviek, ktoré využívali toto strelivo znamenalo veľkú zmenu hlavne v taktike pešiakov. Hlavnou výhodou bola vyššia rýchlosť streľby a možnosť nabitia aj po ležiačky. Zavedenie tohto streliva sa dá teda označiť jedným z najdôležitejších posunov vo vojenstve v prvej polovici 19. storočia.

 

Strelivo používané aj dnes

Vývoj streliva samozrejme pokračoval a náboje v takej podobe ako ich poznáme dnes boli patentované síce už na začiatku 19. storočia, ale ich rozšírenie prišlo až výrazne neskôr. Ako prvé bolo patentované strelivo s okrajovým zápalom, ktoré postupne nahradilo strelivo s centrálnym zápalom.

 

Strelivo s okrajovým zápalom sa však využíva dodnes. Jedná sa hlavne o flobertové strelivo, ale napríklad aj obľúbené športové strelivo označované ako LongRifle kalibru .22. A samozrejme aj ďalšie, hoci už menej rozšírené druhy tohto streliva.

 

Strelivo s centrálnym zápalom

nábojeA práve toto strelivo je najpoužívanejšie aj v súčasnosti. Hoci bolo patentovaných v histórii viacero typov tohto streliva. Najčastejšie sa využívajú však typy Boxer a Berdan. Tieto typy streliva boli patentované v sedemdesiatych rokoch 19. storočia a dodnes sú najpoužívanejšie. Strelivo typu Berdan sa používa hlavne v puškový a pištoľových nábojoch, zatiaľ čo strelivo Boxer je využívané v brokových, signálnych alebo ďalších druhoch nábojov vyrobených z menej pevných materiálov.

 

V našej ponuke sa nachádza strelivo ako typu Boxer, tak aj Berdan. Takže pre svoje potreby si vyberie rozhodne každý strelec. Pokiaľ by sme však váš vyhliadnutý alebo vami používaný druh streliva nemali aktuálne v ponuke, tak nás neváhajte kontaktovať. Našou snahou bude toto strelivo, resp. náboje pre vás zohnať.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full (Desktop) version